สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 ขอนแก่น ประชุมออนไลน์กับทีมฝึกอบรม GISTDA หารือเตรียมพร้อมก่อนการจัดฝึกอบรมการใช้งาน"ระบบติดตามการดำเนินงานโครงการของ สำนักฯด้วยระบบ GISTDA Portal

 


image รูปภาพ


คะแนนโหวต :