สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร สมเด็จ พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566

สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566

ที่ห้องแสดงสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยขอนแก่น สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 ถ.มิตรภาพ อ.เมือง จ.ขอนแก่น ได้มีการบันทึกเทปถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566 โดยมี ดร.พรพิทักษ์ แม้นศิริผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 พร้อมด้วย ผู้บริหารในสังกัดประกอบด้วย สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยขอนแก่น และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ในสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 ร่วมบันทึกเทปเพื่อร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่มีต่อปวงชนชาวไทย ซึ่งการบันทึกเทป จะมีขึ้นตั้งแต่วันที่ 15-22พฤษภาคม 2566 จากนั้นจะนำออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยขอนแก่น ในโอกาสต่อไป


image รูปภาพ

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar