สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 ประชุมติดตามความคืบหน้าการเตรียมจัดอบรมสัมมนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ในพื้นที่สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 ตามโครงการสร้างและพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์เพื่อบริการข้อมูลข่าวสารไปสู่ประชาชน พ.ศ.2565

 


image รูปภาพ

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar