สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 กรมประชาสัมพันธ์จัดสัมนา Keep Going To Smart PRD1
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 กรมประชาสัมพันธ์จัดสัมนา Keep Going To Smart PRD1 ระหว่าง 28-29 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ที่โรงแรม The One อ. เมือง จ. บึงกาฬ โดยมี ดร. พรพิทักษ์ แม้นศิริ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 เป็นประธานเปิดการสัมนาผ่านระบบ Zoom มีเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานด้านสื่อในสังกัด ทั้ง สื่อวิทยุโทรทัศน์ สื่อวิทยุกระจายเสียง และสื่อดิจิทัล ร่วมถอดบทเรียน เพื่อทบทวนการดำเนินโครงการประชาสัมพันธ์ เรื่องนายกรัฐมนตรีตรวจราชการในพื้นที่ จ.ชัยภูมิและอุดรธานี  เป็นการทบทวนการทำงาน แลกเปลี่ยนปัญหาอุปสรรคการทำงาน เพื่อนำไปสู่การแก้ไขปรับปรุง และพัฒนาการทำงานให้มีประสิทธิภาพ  ตามเป้าหมายองค์กรคุณภาพ

image รูปภาพ


คะแนนโหวต :