ดร.พรพิทักษ์ แม้นศิริ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 เรียกประชุมด่วน ผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 เพื่อวางแผนการประชาสัมพันธ์รับมือน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นและภาคอีสานตอนบนหลายจังหวัด

ดร.พรพิทักษ์ แม้นศิริ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 เรียกประชุมด่วน ผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 เพื่อวางแผนการประชาสัมพันธ์รับมือน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นและภาคอีสานตอนบนหลายจังหวัด


image รูปภาพ


คะแนนโหวต :