สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 จัดประชุมประจำเดือนผู้บริหาร สปข.1 ครั้งที่ 10/2565

วันที่ 10 ตุลาคม 2565 เวลา 10.00 น. ดร.พรพิทักษ์ แม้นศิริ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต1 เป็นประธานการประชุมประจำเดือนผู้บริหาร สปข.1 และประชาสัมพันธ์จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 11 จังหวัด และประชุมคณะอนุกรรมการสวัสดิการหน่วยงาน ณ ห้องประชุม สปข.1 ขอนแก่น


image รูปภาพ

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar