ครม. อนุมัติงบ 946.31 ล้านบาท ให้สภากาชาดไทย เพื่อจัดซื้อวัคซีนโมเดอร์น่า 1 ล้านโดส ฉีดให้ประชาชนไทย ฟรี!

คณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติวงเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จำนวน 946.31 ล้านบาท ให้กับสภากาชาดไทย เพื่อสำหรับใช้ในโครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 Moderna ให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 1 ล้านโดส โดยไม่คิดมูลค่า

โดยทางบริษัท ชิลลิค ฟาร์มา จำกัด ซึ่งเป็นตัวแทนในการจัดการและกระจายวัคซีนโควิด-19 ของโมเดอร์น่าในประเทศไทย ได้เสนอขายราคา 28 ดอลลาร์สหรัฐ หรือ 940 บาทต่อโดส รวมค่าขนส่ง 26.75 บาทต่อโดส รวมเป็น 966.75 บาทต่อโดส ซึ่งกำหนดให้ชำระเงินล่วงหน้า 30% ของมูลค่าวัคซีนรวมภายในเดือนกันยายน 2564 เพื่อให้สามารถส่งมอบวัคซีนงวดแรกได้ในต้นปี 2565

ทั้งนี้ สภากาชาดไทยได้จัดทำโครงการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนกลุ่มเปราะบางโดยไม่คิดมูลค่า ด้วยการจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 Moderna จำนวน 1 ล้านโดส โดยสภากาชาดไทยดำเนินการเองส่วนหนึ่งและให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดร่วมดำเนินการด้วย

นอกจากนี้ สภากาชาดไทยได้ร่วมกับภาครัฐในการจัดหน่วยบริการฉีดวัคซีน การจัดบริการดูแลผู้ป่วยติดโควิด-19 ที่บ้าน (Home Isolation) และการส่งเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานในสังกัดและอาสาสมัครไปช่วยสนับสนุนการฉีดวัคซีน ทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและภูมิภาค รวมทั้งการช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้วยชุดธารน้ำใจและชุดธารน้ำใจฝ่าวิกฤตโควิด-19 การจัดตั้งหน่วยครัวเคลื่อนที่สภากาชาดไทยในจังหวัดต่างๆ การสนับสนุนการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามในแต่ละจังหวัดด้วยเครื่องอุปโภคบริโภค ผ้าห่ม หน้ากากผ้า แอลกอฮอล์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์.คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม