วารสาร PRD1 HighLights เดือนเมษายน 2564
3/05/2564 | 273

วารสาร PRD1 HighLights เดือนเมษายน 2564

เรื่องเด่นในเล่ม

- PRD รวมใจ สงกรานต์สุขใจ ขับขี่ปลอดภัย ห่างไกลโควิด

- ส่งมอบงานผู้บริหารในสังกัด สปข.1

- เปิดศูนย์ประชาสัมพันธ์ความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564

- ทอดผ้าป่าสามัคคี วัดนวการาม จังหวัดขอนแก่น

ชื่อผู้แต่ง
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1