หลักสร้างเสริม 11 อ. ให้สูงวัยเข็มแข็ง

ผู้สูงอายุจะมีการเปลี่ยนแปลงสภาพร่างกาย ซึ่งแต่ละคนจะเปลี่ยนมากน้อยไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับสุขภาพและการใช้ชีวิตในวัยที่ผ่านมา

จุดประสงค์สำคัญในการดูแลผู้สูงอายุคือ เพื่อให้สามารถใช้ชีวิตแต่ละวันได้อย่างมีความสุข มีอิสระที่จะดำเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพตามที่ต้องการ แม้สภาพร่างกายจะเสื่อมถอยและมีโรคเรื้อรังต่างๆ อยู่ก็ตาม เพื่อให้บรรลุจุดประสงค์ดังกล่าว การดูแลผู้สูงอายุจะต้องเน้นที่การทำให้ร่างกายอยู่ในสภาพที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ร่วมกับการส่งเสริมให้ร่วมกิจกรรมต่างๆ ตามที่สภาพร่างกาย จิตใจและเวลาเอื้ออำนวย โดยยึดหลัก 11 อ. เพื่อสุขภาพกายใจที่ดี ดังนี้

1. อาหาร วัย 50 ปี ควรลดปริมาณอาหาร กินให้ครบ 5 หมู่ กินผักผลไม้ วันละ 5 จานเล็ก

2. อากาศ อยู่ในสิ่งแวดล้อมดี อากาศบริสุทธิ์ อารมณ์แจ่มใส สุขภาพดี อายุยืนยาว

3. ออกกำลังกาย สม่ำเสมอทุกวัน หรืออย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 ครั้ง ครั้งละ 30 นาที

4. อนามัย สังเกตอาการผิดปกติของร่างกายและจิตใจ พบระยะเริ่มต้น การรักษาได้ผลดี

5. แสงอาทิตย์ รับแดดยามเช้า อย่างน้อยวันละ 30 นาที ช่วยป้องกันและชะลอการเกิดโรคกระดูกพรุน

6. อารมณ์ ควบคุมอารมณ์ การทำสมาธิ ช่วยให้ผ่อนคลาย มีสติมากขึ้น

7. อดิเรก หางานอดิเรกทำ ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ โดยไม่เคร่งเครียด

8. อบอุ่น โอบอ้อมอารี เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อครอบครัวและคนอื่น เกิดสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน

9. อุจจาระ/ปัสสาวะ ป้องกันอาการท้องผูก โดยการกินผักผลไม้ และดื่มน้ำให้มากๆ 

10. อุบัติเหตุ ระมัดระวังไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ สายตายาวควรใส่แว่นตา หูได้ยินไม่ชัด ต้องไปตรวจรักษา

11. อนาคต เตรียมเงิน ที่อยู่อาศัยเป็นหลักประกันในการใช้ชีวิตเมื่อสูงอายุ

 

ข้อมูลจากหนังสือคู่มือสูงวัยอย่างสมาร์ท ของ สำนักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุคะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม