หิ้ววัคซีนจากนอกประเทศมาฉีดเอง “ผิดกฎหมาย”

จากข่าวที่พบว่าคลินิกเอกชนแห่งหนึ่ง ในพื้นที่อำเภออรัญประเทศ จ.สระแก้ว ฉีดวัคซีนจอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน ให้กับคนไข้ ซึ่งจากการตรวจสอบอ้างว่าวัคซีนนั้นทางคลินิกไม่ได้มีจำหน่าย แต่เป็นวัคซีนที่คนไข้นำมาให้คลินิกฉีดให้เอง เป็นการหิ้วนำเข้ามาจากต่างประเทศด้วยตัวเอง

นพ.สุรโชค ต่างวิวัฒน์ รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ชี้แจงกรณีนี้ว่าเบื้องต้นสาธารณสุขจังหวัดอยู่ระหว่างสอบข้อเท็จจริง คาดว่าคนไข้นำวัคซีนชนิดดังกล่าว ซึ่งยังไม่ได้มีใช้ภายในประเทศนั้น นำเข้ามาจากกัมพูชา ซึ่งในทางกฎหมาย การกระทำดังกล่าวมีความผิดตาม พ.ร.บ.ยา มาตรา12 มีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับไม่เกิน 10,000 บาท เพราะแม้วัคซีนจอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน จะได้รับการขึ้นทะเบียนจาก อ.ย.แล้ว แต่วัคซีนที่จะนำเข้าต้องมีผู้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้นำเข้า เพื่อรับรองมาตรฐาน ป้องกันปัญหาคุณภาพวัคซีน 

อีกทั้งต้องมีการเก็บรักษาในอุณหภูมิที่เหมาะสม ซึ่งมีความสำคัญในการรักษาคุณภาพ และประสิทธิภาพของวัคซีนแต่ละชนิดโดยเฉพาะ ซึ่งการนำเข้ายารักษาโรคเฉพาะตัวจากต่างประเทศ “อนุญาตทำได้เฉพาะกรณีที่เป็นยา ที่รักษาเฉพาะตัว” ในปริมาณหลักสิบหลักร้อยเม็ด จึงสามารถหิ้วมารักษาโรคประจำตัวได้ เช่น ยาเบาหวาน ยาความดัน แต่กรณีที่หิ้ววัคซีนเข้ามานั่นไม่สามารถทำได้ เพราะวัคซีนไม่ใช่ยารักษา และวัคซีนถูกปลอมได้ง่ายอีกด้วย “ผู้ที่หิ้ววัคซีนมาจึงผิดฐานนำเข้า มีความผิดตามกฏหมาย”

ทั้งนี้วัคซีนจอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน ของบริษัท แจนเซ่น-ซีแลก จำกัด ได้ยื่นขอขึ้นทะเบียนไว้ และยังไม่ได้นำเข้ามารวมทั้ง วัคซีนจอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน เป็นวัคซีนหลักที่รัฐบาลต้องจัดหาให้ประชาชน จึงไม่ให้มีการซื้อขายกันเองอยู่แล้ว ซึ่งการนำวัคซีนมาให้ฉีดเอง จึงผิดกฎหมาย

ส่วนแพทย์ที่ฉีดให้ แม้มีใบประกอบโรคศิลปะฉีดยาได้ แต่จะมีความผิดในกฎหมายของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และเรื่องจรรยาบรรณ เพราะวัคซีนดังกล่าวไม่ได้เข้ามาอย่างถูกต้อง.คะแนนโหวต :