กรุงไทยแนะ 1 ข้อ ก่อนเริ่มใช้งานคนละครึ่ง ดีเดย์วันนี้ - เผยเดดไลน์ ไม่ใช้ระวังโดนตัดสิทธิ

คนละครึ่ง เฟส 5

วันที่ 1 กันยายน 2565 วันนี้เป็นวันแรกที่รัฐบาลเปิดให้ใช้โครงการคนละครี่งเฟส 5 อย่างเป็นทางการ ตั้งแต่เวลา 06.00 น. โดยมีผู้ได้รับสิทธิประมาณ 27 ล้านคน มีวงเงินให้คนละ 800 บาทต่อคน แต่ใช้จ่ายไม่เกิน 150 บาทต่อคนต่อวัน

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวสามารถใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน - 31 ตุลาคม 2565 แต่หากไม่มีการใช้งานในครั้งแรกก่อนวันที่ 14 กันยายน จะถูกตัดสิทธิ นอกจากนี้ ยังมีคนอีก 7.97 ล้านคนที่เคยใช้คนละครึ่งเฟส 4 แต่ยังไม่ได้กดคนละครึ่งเฟส 5 ขอให้เร่งกดยืนยันสิทธิล่วงหน้าด้วย

ส่วนประชาชนผู้ใช้งานรายใหม่ที่ไม่เคยใช้สิทธิในโครงการ หรือไม่เคยทำธุรกรรมผ่านแอปฯ Krungthai NEXT จะต้องยืนยันตัวตนผ่านธนาคารกรุงไทยก่อน จึงจะสามารถใช้สิทธิคนละครึ่งได้

ทั้งนี้ ธนาคารกรุงไทย เตรียมพร้อมระบบเพื่อรับมือการใช้จ่ายโครงการคนละครึ่ง เฟส 5 แล้ว แต่แนะนำประชาชนทยอยเติมเงินเข้า G-Wallet เพื่อหลีกเลี่ยงความแออัดในการใช้งานแอปฯ เป๋าตังในวันแรก ที่คาดว่าน่าจะมีคนใช้งานจำนวนมาก

วิธีการยืนยันรับสิทธิของคนที่ยังไม่ได้กดรับสิทธิในเฟส 5 มีทั้งหมด 4 ขั้นตอน

คนละครึ่ง เฟส 5

มีขั้นตอนดังนี้
1. เข้าแอปฯ เป๋าตัง

2. กดปุ่ม G-Wallet
3. กดแบนเนอร์โครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 5

4. กดยืนยันรับสิทธิ

 

ซึ่งโครงการคนละครึ่ง เฟส 5 โดยสนับสนุนการใช้จ่ายจากภาครัฐในอัตรา 50% ไม่เกิน 150 บาทต่อคนต่อวัน ให้วงเงินไม่เกิน 800 บาทต่อคน ตลอดระยะเวลาโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. - 31 ต.ค. 2565 เพื่อกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยภายในประเทศ บรรเทาภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชน และช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้ร้านค้ารายย่อย เป็นการสนับสนุนเศรษฐกิจฐานรากและฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศในองค์รวม

โครงการระยะที่ 5 แบ่งการดำเนินการเป็น 2 กลุ่ม

กลุ่มที่ 1 สำหรับผู้ที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการมาก่อน จะต้องลงทะเบียนใหม่โดยสามารถลงทะเบียนได้ 2 ช่องทางทั้งเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com และแอปพลิเคชันเป๋าตัง

กลุ่มที่ 2 ผู้เคยได้รับสิทธิอยู่แล้ว ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่แต่ต้องกดยืนยันสิทธิ ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง

รายเก่า (ที่ยืนยันสิทธิแล้ว) : สามารถเริ่มใช้จ่ายครั้งแรกผ่านแอปฯ "เป๋าตัง" ได้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565 เป็นต้นไป หรือต้องใช้จ่ายครั้งแรกภายในเวลา 22.59 น. ของวันที่ 14 ก.ย. 2565 ซึ่งหากเลยช่วงเวลาดังกล่าวนี้ก็จะถูกตัดสิทธิ์

รายใหม่ (ที่ยืนยันสิทธิแล้ว) : ต้องใช้สิทธิใช้จ่ายครั้งแรกภายในวันที่ 14 ก.ย. 2565 เวลา 22.59 น. หรือ เริ่มใช้จ่ายครั้งแรกภายใน 14 วันหลังจากที่ได้รับ SMS ยืนยันเข้าร่วมโครงการ "คนละครึ่งเฟส 5"

หลังวันที่ 1 ก.ย. 2565  จึงจะสามารถใช้จ่ายได้ตลอดระยะเวลาโครงการ ซึ่งหากไม่ใช้สิทธิตามระยะเวลาดังกล่าวจะถูกตัดสิทธิทันทีเช่นกัน

เงื่อนไขการลงทะเบียน “คนละครึ่ง เฟส 5”

เฉพาะรายใหม่ที่ยังไม่เคยใช้สิทธิโครงการคนละครึ่งเฟส 4 เริ่มลงทะเบียนผ่าน www.คนละครึ่ง.com ได้ตั้งแต่วันที่ 19 ส.ค. 65 เป็นต้นไป ตั้งแต่เวลา 06.00 - 22.00 น.

- มีบัตรประจำตัวประชาชนและเป็นบุคคลสัญชาติไทย

- อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่ลงทะเบียน

- ไม่เป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (ตามฐานข้อมูลกระทรวงการคลัง ณ วันที่ 15 ส.ค. 2565)

* ผู้ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สามารถตรวจสอบมาตรการสนับสนุนเพิ่มเติมจากภาครัฐฯ ได้ที่ www.cgd.go.th

ไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ (ผ่านบัตรประชาชน) ระยะที่ 3 โดยสามารถตรวจสอบสิทธิได้ตั้งแต่วันที่ 17 ส.ค. 2565

* ตรวจสอบผู้ได้รับสิทธิผ่านบัตรประชาชนได้จาก https://เพิ่มกำลังซื้อ.คนละครึ่ง.com จำนวน 26.5 ล้านคน หรือจนกว่าสิทธิจะหมด

* ผู้ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สามารถตรวจสอบมาตรการสนับสนุนเพิ่มเติมจากภาครัฐฯ ได้ที่ www.cgd.go.th


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar