ขอเชิญร่วมซื้อผลิตภัณฑ์ดอกมะลิ วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2565

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 89 พรรษา ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในวันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม 2565 สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบให้กลุ่มแม่บ้านผู้มีรายได้น้อย นักเรียน นักศึกษา คนพิการจากสถานสงเคราะห์ทั้งในกรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัด รวมทั้งสำนักส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคนพิการสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ จัดทำช่อดอกมะลิและผลิตภัณฑ์ดอกมะลิรูปแบบต่างๆ เป็นการสร้างงาน สร้างอาชีพ เพื่อให้มีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัว

โอกาสนี้ สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ขอเชิญชวนประชาชนชาวไทยและผู้เป็นลูกทุกคน ร่วมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยใช้สัญลักษณ์ "ดอกมะลิ" แทนความรักและร่วมระลึกพระคุณแม่ตลอดจนผู้มีพระคุณ ทั้งนี้ เงินรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ดอกมะลิ จะนำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชีนีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย และสมทบกองทุนร่วมใจสงเคราะห์ชุมชน สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ เพื่อนำไปให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนและมอบเป็นทุนการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาสทางด้านการศึกษาทั่วประเทศ รวมทั้งการช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบางของสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ท่านผู้สนใจโปรดติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่
สำนักร่วมใจสงเคราะห์ชุมชน สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 257 ตึกมหิดล ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. 02-354-7533-37 ต่อ 417,506,604-607 และ 909
โทรสาร. 02-354-7549-50
Website : http://www.ncswt.or.th
Email : community.fund@ncswt.or.th
Line ID : community.fundคะแนนโหวต :