ขอนแก่น เปิดงาน OTOP ก้าวไกล มั่นใจ สู้โควิด กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก

จังหวัดขอนแก่น เปิดงาน OTOP ก้าวไกล มั่นใจ สู้โควิด กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก เพิ่มมูลค่าการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP

นายพันธ์เทพ เสาโกศล รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “OTOP CITY IN KHONKAEN”ครั้งที่ 22 ภายใต้ชื่องาน " OTOP ก้าวไกล มั่นใจ สู้โควิด"

นายพนม สิงห์สาย พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น ร่วมกับคณะกรรมการเครือข่ายโอทอปจังหวัดขอนแก่น ได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและขับเคลื่อน OTOP จังหวัดขอนแก่น ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ การพัฒนาศักยภาพด้านการแข่งขัน และการส่งเสริมช่องทางการตลาดทั้งภายในและต่างจังหวัด ให้มีความพร้อมในการปรับตัวสู่ยุคการตลาด 4.0 โดยการนำเทคโนโลยีดิจิทัล มาใช้ในการส่งเสริมช่องทางการตลาด จึงได้กำหนดจัดงาน "OTOP CITY IN KHONKAEN" ครั้งที่ 22 ภายใต้ชื่องาน " OTOP ก้าวไกล มั่นใจ สู้โควิด"

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก และเพิ่มมูลค่าการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ให้ได้รับโอกาสทางการตลาด ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ตลอดจนเพื่อเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์จากชุมชนสู่ตลาดในระดับจังหวัด และสนับสนุนช่องทางการตลาดแก่ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยจัดขึ้นที่บริเวณสวนรัชดานุสรณ์ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ 1 - 7 ธันวาคม 2564 ในงานมีผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP มากกว่า 100 ราย ทั้งประเภทอาหาร เครื่องดื่ม ผ้าและเครื่องแต่งกาย ของตกแต่งของที่ระลึก และสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร และงาน DIY กิจกรรมลด แลก แจกแถม นาทีทอง นาทีถูก คืนกำไรให้กับลูกค้า

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : เพชรรัตน์ วังระหา

ผู้เรียบเรียง : วรรณวิไล สนิทผล

แหล่งที่มา : สวท.ขอนแก่น


image รูปภาพ


คะแนนโหวต :