หนุนบริจาค "e-Donation" เข้ากสศ.​ "ช่วยนักเรียนยากจน-ลดหย่อนภาษี"

 หนุนบริจาค "e-Donation" เข้ากสศ.​ "ช่วยนักเรียนยากจน-ลดหย่อนภาษี"
.
💥ครม.อนุมัติขยายเวลาการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษี สำหรับบุคคลธรรมดาและบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่บริจาคเงินหรือทรัพย์สินให้แก่กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)
.
🔸สามารถหักลดหย่อนหรือหักเป็นรายจ่ายได้ 2 เท่าของจำนวนเงินที่บริจาค ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e- Donation) ของกรมสรรพากร ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 64 ถึง 31 ธ.ค. 66 (จากเดิมที่สิ้นสุด 31 ธ.ค. 63)
.
👉ปี 2563 กสศ. ช่วยเหลือแล้ว 1.07 ล้านคน ส่วนของเงินบริจาคเข้ากองทุนในช่วงปี พ.ศ.2562-2563 มีจำนวน 23.71 ล้านบาท กสศ. ได้นำเงินบริจาคไปใช้ในการช่วยเหลือนักเรียนรวมทั้งสิ้น 46,331 คนคะแนนโหวต :