“Follow up evaluation smart PRD1 2023” เพื่อประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการทำงาน ในการเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพของ กปส.

อาจเป็นรูปภาพของ 9 คน, ผู้คนกำลังอ่านหนังสือ และ ข้อความ

สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 นำโดย นายธีรยุทธ ดวงมณี ผอ.สทท.ขอนแก่น พร้อมด้วย นายขวัญประชา ระเริง ผอ.สวท.ขอนแก่น นายประชุม จตุเทน ผอ.สวท.มหาสารคาม และนางสาวเกษศิรินทร์ อภิรัตนวงศ์ ผอ.สผป. นางไคริกา ศิรประภาเดโช ปชส.มหาสารคาม พร้อมทีมงานลงพื้นที่จัดกิจกรรมตามโครงการ “Follow up evaluation smart PRD1 2023” เพื่อประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการทำงาน ในการเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพของ กปส. วันที่ 23 พฤษภาคม 2566 ณ ศาลากลางบ้าน บ้านสว่าง หมู่ที่ 12 ตำบลหนองจิก อ.บรบือ จ.มหาสารคาม


image รูปภาพ

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar