อำเภอชนบทจังหวัดขอนแก่นน้ำยังท่วมสูงขณะที่หลายอำเภอเข้าสู่ภาวะปกติผู้ว่าราชการจังหวัดระดมทุกหน่วยเข้าช่วยเหลือ

วันที่ 16 กันยายน 2565 นายสมศักดิ์  จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นลงพื้นที่บ้านชีท่าวังเวิน ตำบลศรีบุญเรือง อำเภอชนบทซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมมาโดยตลอดรวมทั้งบ้านท่าม่วงซึ่งเป็นหมู่บ้านในบริเวณรอบหนองกรองแก้วที่เป็นแก้มลิงของลำน้ำชี เมื่อยามที่มีอุทกภัยจะรองรับน้ำไว้และปีนี้เป็นอีกปีที่ได้รับผลกระทบ โดยนางสาวเดือนเพ็ญ  นรมาตย์ ปลัดอาวุโสรักษาการแทนนายอำเภอชนบทได้ประสานสำนักงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอชนบทได้เร่งทำถุงยังชีพมามอบให้กับผู้ประสบภัยในวันนี้โดยผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นนำคณะมาร่วมมอบในครั้งนี้ด้วย  บ้านชีวังเวิน แห่งนี้ได้รับผลกระทบน้ำท่วมมาหลายสัปดาห์แล้วและน้ำกัดเซาะถนน รถไม่สามารถสัญจรผ่านไปมาได้เนื่องจากอยู่ใกล้แม่น้ำชี ทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง ได้นำไม้มาทำราวให้ชาวบ้านได้เป็นแนวในการสัญจรเข้าหมู่บ้าน รวมทั้งประสานอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งระดมช่วยเหลือ
         ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นกล่าวว่าสถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดขอนแก่นวันนี้ได้ประกาศเป็นพื้นที่ภัยพิบัติแล้ว 15 อำเภอ 103 ตำบล 660 หมู่บ้าน 10 ชุมชน ประชาชนเดือดร้อน 16,730 คนพื้นที่การเกษตรเสียหาย นาข้าว 178,295 ไร่พืชไร่เสียหาย 10,333ไร่ พืชสวน 80 ไร่ ถนน 183 สาย ฝาย 12 แห่งคอสะพาน 1 แห่ง มีผู้เสียชีวิต 3 รายขณะที่น้ำไหลเข้าเขื่อนอุบลรัตน์จำนวน 66 ล้านลูกบาศก์เมตรลดลงกว่าเมื่อวานนิดหนึ่งมีน้ำอยู่ที่ 63 % ของความจุเขื่อน มีการระบายออกเพื่อรักษาความสมดุลของระบบนิเวศจำนวน 25 ล้านลูกบาศก์เมตร และทางจังหวัดขอนแก่นมีคณะกรรมการจัดการน้ำของจังหวัดคอยดูและจัดระบบจราจรน้ำในลำน้ำพองให้สมดุลกับลำน้ำชีและขณะนี้ทางจังหวัดขอนแก่นมีการเตรียมความพร้อมการสูบน้ำออกในพื้นที่เมืองขอนแก่นโดยมีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำจำนวน 15 ตัวเตรียมพร้อมรับสถานการณ์และวันนี้เขตเศรษฐกิจหลายอำเภอน้ำได้แห้งและเข้าสู่ภาวะปกติแล้วก็มีที่อำเภอบ้านไผ่และมัญจาคีรี


image รูปภาพ

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar