เตรียมตัวอย่างไร เมื่ออุทกภัยมา

☑️ เตรียมตัวอย่างไร เมื่ออุทกภัยมา
.
ก่อนเกิดอุทกภัย
🔹ติดตามข้อมูลสภาพอากาศและปริมาณน้ำ พร้อมปฏิบัติตามคำแนะนำ
🔹เตรียมสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นวางไว้ในบริเวณที่สามารถหยิบได้ทันที
🔹สังเกตระดับน้ำและความผิดปกติ
🔹ป้องกันน้ำท่วมเข้าบ้าน กำจัดขยะไม่ให้อุดตันท่อน้ำ จัดวางกระสอบทรายเป็นแนวคันน้ำ
.
เมื่อเกิดอุทกภัย
กรณีสามารถอาศัยในบ้านเรือนได้
🔸ขนย้ายของขึ้นที่สูงให้พ้นจากระดับน้ำท่วม
🔸ตัดกระแสไฟฟ้า
🔸ไม่เข้าใกล้แนวสายไฟ
🔸ไม่ใช้และสัมผัสเครื่องใช้ไฟฟ้า ขณะที่ร่างกายเปียกชื้น
🔸ระวังภัยจากน้ำท่วม โดยเฉพาะการจมน้ำ สัตว์มีพิษ
🔸ใช้วัสดุที่ลอยน้ำและพยุงตัวได้ เมื่อต้องเดินลุยน้ำ
.
กรณีต้องอพยพออกจากพื้นที่
▫️อพยพไปตามเส้นทางที่ปลอดภัย
▫️หลีกเลี่ยงการเดินข้ามลำน้ำ
▫️ห้ามสัญจรผ่านบริเวณที่มีน้ำท่วมขัง
.
ขอบคุณข้อมูลจาก กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.)

 

 คะแนนโหวต :