พล.อ.ประวิตร ประชุม คจร. เตรียม "M-Flow" เก็บเงินไม่มีไม้กั้น นำร่อง 4ด่าน ลดปัญหาจราจร มีมติแผนแม่บทฯ กลุ่ม จว.ตะวันออก รองรับ EEC ส่งเสริม ศ.ก. อนุมัติ MR-Map สร้างโครงข่าย มุ่งไทยเป็น ศ.ก.ภูมิภาคอาเซียน
พล.อ.ประวิตร ประชุม คจร. เตรียม "M-Flow" เก็บเงินไม่มีไม้กั้น นำร่อง 4ด่าน ลดปัญหาจราจร มีมติแผนแม่บทฯ กลุ่ม จว.ตะวันออก รองรับ EEC ส่งเสริม ศ.ก. อนุมัติ MR-Map สร้างโครงข่าย มุ่งไทยเป็น ศ.ก.ภูมิภาคอาเซียน
เมื่อ 20 ก.ย.64 พล.ต.พัชร์ชศักดิ์ ปฏิรูปานนท์ ผช.โฆษกประจำรอง นรม. เปิดเผยว่า วันนี้เวลา10.00น. พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง นรม. ได้เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก(คจร.) ครั้งที่ 2/2564 โดยมี พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มท. และนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คค. เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล
ที่ประชุมได้รับทราบความคืบหน้า แผนการติดตั้งระบบจัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางแบบไม่มีไม้กั้น(M-Flow) ซึ่งจะเปิดให้บริการ ต.ค.64 จำนวน 4ด่าน (ด่านทับช้าง1,2 ,ด่านธัญบุรี1,2) และได้มีการพิจารณา เห็นชอบ เรื่องที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาระบบคมนาคม และการแก้ไขปัญหาการขนส่ง การจราจรทางบก ได้แก่แผนแม่บทการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะ กลุ่มจังหวัด ฉะเชิงเทรา ,ชลบุรี และระยอง สำหรับรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เพื่อขับเคลื่อนโครงการไปสู่การปฏิบัติ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ EEC และเห็นชอบโครงการศึกษาจัดทำแผนการพัฒนาโครงข่ายทางรถไฟ ร่วมกับ ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (Motorways-Railways Masterplan : MR-Map) ซึ่งได้มีการจัดทำร่างโครงข่ายเส้นทางเบื้องต้น จำนวน 10 เส้นทาง มีระยะทางรวม 6,540 ก.ม.โดยจัดทำเป็นโครงการนำร่อง 4 เส้นทาง ได้แก่ 1.เส้นทาง กาญจนบุรี(ด่านเจดีย์สามองค์)-อุบลราชธานี(สะพานมิตรภาพแห่งที่ 6) 2.เส้นทาง ชุมพร-ระนอง 3.เส้นทางหนองคาย-แหลมฉบัง และ 4.เส้นทางวงแหวนรอบนอก กทม.รอบที่ 3 ซึ่งจะก่อให้เกิดการเชื่อมโยงระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย และเชื่อมต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน ทั้งทางถนน,ทางราง,ทางน้ำ และทางอากาศ เพื่อสนับสนุนให้ไทยเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคอาเซียน ต่อไป นอกจากนั้น ที่ประชุมยังได้เห็นชอบ โครงการระบบขนส่งสาธารณะ เพื่อเชื่อมต่อการเดินทางสถานีรถไฟฟ้าสายสีแดง(สถานีรังสิต) จ.ปทุมธานี โดยมีรูปแบบการเดินรถที่สอดคล้องกับระบบรถไฟฟ้า(on Schedule services) ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และให้บริการได้กับประชาชนทุกคน รวมถึงผู้พิการ ด้วย
พล.อ.ประวิตร ยังได้กล่าวเน้นย้ำ คค.,มท. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องมีการบูรณาการทำงานร่วมกัน อย่างจริงจัง และต้องเร่งรัดแผนงาน/โครงการให้รวดเร็ว สามารถรองรับการบริการประชาชนได้ อย่างทั่วถึง ทั้งการขนส่ง และการจราจร เพื่อส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคม ของประเทศ ให้ก้าวหน้าอย่างไม่มีขีดจำกัดในอนาคตต่อไป
 
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และข้อความ
 
 
 
1,514
จำนวนคนที่เข้าถึง
12
จำนวนการมีส่วนร่วม


คะแนนโหวต :