ผ้าอัตลักษณ์ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู

ผ้าอัตลักษณ์ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู
.
"ผ้าขิดสลับหมี่" อัตลักษณ์หนองบัวลำภู เป็นการทอผ้าที่เกิดจากการผสมผสานระหว่างลายมัดหมี่และลายขิด เป็นภูมิปัญญาดั้งเดิมของชาวจังหวัดหนองบัวลำภู
.
"ผ้าขิด" คือ ผ้าที่มีเทคนิคในการทอที่สลับซับซ้อนกว่าผ้าธรรมดา ซึ่งต้องใช้เวลาและความประณีต คำว่าขิด เป็นภาษาพื้นถิ่นอิสาน มาจากคำว่าสะกิด หมายถึง การงัดช้อนขึ้น หรือการสะกิดเส้นด้ายขึ้น เพื่อให้เกิดลวดลายต่างๆ บนผืนผ้า
.
"ผ้ามัดหมี่" เป็นการสร้างลวดลายในการทอผ้า โดยการมัดเส้นด้ายหรือเส้นไหมให้เป็นลวยลายต่างๆแล้วนำไปย้อมสีและนำมาทอเป็นผืนผ้า
.
“บัว” หมายถึงหนองบัวลำภู มีลวดลายดอกบัวหลวง ที่เป็นดอกไม้ประจำจังหวัดหนองบัวลำภูและสื่อถึง นครเขื่อนขันธ์กาบแก้วบัวบาน คำขวัญประจำจังหวััดหนองบัวลำภู
.
“ลุ่มภู” หมายถึง ชื่อเดิมของจังหวัดหนองบัวลำภู
.
"โทนสีชมพู" เป็นสีประจำจังหวัดหนองบัวลำภู

 


image รูปภาพ

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar