🔴🔴 เลือกตั้ง66 : ติดภารกิจ ไม่ได้ไปเลือกตั้ง อย่าลืมแจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิ

อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน และ ข้อความ

 

🔴🔴 เลือกตั้ง66 : ติดภารกิจ ไม่ได้ไปเลือกตั้ง อย่าลืมแจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิ

แจ้งเตือน!!! ... ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มีเหตุจำเป็นไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ สามารถแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ ภายใน 7 วันนับตั้งแต่วันเลือกตั้ง คือตั้งแต่วันที่ 15 – 21 พ.ค. 2566

( ที่มา กกต. )


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar