ผาสุดแผ่นดิน จังหวัดชัยภูมิ

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความ

ผาสุดแผ่นดิน ตั้งอยู่ใน อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม ตำบลบ้านไร่

อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ เป็นจุดชมวิวที่มีแนวหน้าผาและชะง่อนหิน


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar