หลุมขุดค้นไดโนเสาร์ - อุทยานแห่งชาติภูเวียง

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความพูดว่า "หลุมขุดค้นไดโนเสาร์ ขอนแก่น แก่น พื้นที่ประมาณ 325 ตารางกิโลเมตร ที่ประกอบด้วยป่าดิบแล้ง ปาเต็งรัง และป่าเบญจพรรณ เป็นแหล่งค้นพบไดโนเสาร์แห่งแรก ของประเทศไทย ในปีพ.ศ 2519 บริเวณภูประตูตีหมาพบ ชิ้นส่วน กระดูกของไดโนเสาร์ ภูเวียงโกซอรัส สิรินรรเน" ไดโนเสาร์ สกุลใหม่ของโลก สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1"

หลุมขุดค้นไดโนเสาร์ - อุทยานแห่งชาติภูเวียง

พื้นที่ประมาณ 325 ตารางกิโลเมตร ที่ประกอบด้วยป่าดิบแล้ง ป่าเต็งรัง และป่าเบญจพรรณ เป็นแหล่งค้นพบไดโนเสาร์แห่งแรก ของประเทศไทย ในปีพ.ศ. 2519 บริเวณภูประตูตีหมาพบชิ้นส่วน กระดูกของไดโนเสาร์ “ภูเวียงโกซอรัส สิรินธรเน” ไดโนเสาร์ สกุลใหม่ของโลก


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar