วัดพระธาตุนารายณ์เจงเวง

อาจเป็นรูปภาพของ วัด และ ข้อความ

วัดพระธาตุนารายณ์เจงเวง สร้างขึ้นพร้อมกันกับ "พระธาตุนารายณ์เจงเวง" หรือ "อรดีมายานารายณ์เจงเวง" โดยชื่อนี้ตั้งชื่อตามผู้สร้างโดยกลุ่มสตรีของพระนางนาเวงแห่งเมืองหนองหานหลวง


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar