ดร.พรพิทักษ์ แม้นศิริ ผู้อำนวยสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 เป็นประธานการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันนี้(6 มิ.ย.2565)เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 ดร.พรพิทักษ์ แม้นศิริ 
เป็นประธานในการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการบันทึกเทปถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีผู้บริหาร พนักงาน และเจ้าหน้าที่ สำนักประสัมพันธ์เขต 1 เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1


image รูปภาพ


คะแนนโหวต :