ดร.พรพิทักษ์ แม้นศิริ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต1 พร้อมคณะผู้บริหารได้ให้การต้อนรับ ดร.ทวีสันต์ วิชัย​วงษ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น พร้อมคณะ

วันพุธที่ 20 เมษายน 2565 เวลา10.00 น.ที่สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 ถนนมิตรภาพ ต.ในเมือง อ.มืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น

 ดร.พรพิทักษ์ แม้นศิริ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต1 พร้อมคณะผู้บริหารได้ให้การต้อนรับ ดร.ทวีสันต์ วิชัย​วงษ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น ประกอบด้วย 

นายเทพวรรณ์ เตียมไธสง

ผศ.ดร.หฤษฎ์  อินทะกนก

ดร.ณษฐ์ ชาญประเสริฐ

และ นายธีชลิต ศรีหล่มสัก  รองเลขาธิการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น เพื่อแนะนำคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น วาระปีบริหาร 65-67 และพบปะหารือเกี่ยวกับความร่วมมือด้านต่างๆในอนาคต


image รูปภาพ


คะแนนโหวต :