ดร.พรพิทักษ์ แม้นศิริ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 นำคณะผู้บริหาร สวท.ในพื้นที่ 11 จังหวัดอีสานตอนบน ศึกษาดูงาน สวท.ตรัง จ.ตรัง

วันที่ 5 เมษายน 2565 ดร.พรพิทักษ์ แม้นศิริ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 นำคณะผู้บริหาร สวท.ในพื้นที่ 11 จังหวัดอีสานตอนบน ศึกษาดูงาน สวท.ตรัง จ.ตรัง โดยมี ดร.ธีรพงศ์  เพชรรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 และนางสาววาสนา วิโณทัย ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ตรัง พร้อมเจ้าหน้าที่และเครือข่ายกลุ่ม ศรีตรังบาน ร่วมต้อนรับและนำเยี่ยมชม


image รูปภาพ


คะแนนโหวต :