ดร.พรพิทักษ์ แม้นศิริ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 และคณะผู้บริหารสำนักฯตรวจนิเทศงานและเยี่ยมให้กำลังใจแก่บุคลากรสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชัยภูมิ

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565  ดร.พรพิทักษ์ แม้นศิริ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 และคณะผู้บริหาร สปข.1 ตรวจนิเทศงานและเยี่ยมให้กำลังใจแก่บุคลากรสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชัยภูมิ


image รูปภาพ

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar