รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ตรวจเยี่ยมสถานีเครื่องส่งโทรทัศน์บนเทือกเขาภูพานสกลนคร

นางทัศนีย์ ผลชานิโก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เดินทางไปตรวจเยี่ยมสถานีเครื่องส่งโทรทัศน์ระบบดิจิทัลและเครื่องส่งสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดสกลนครบนเทือกเขาภูพานโดยมี ดร.พรพิทักษ์ แม้นศิริ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1นำผู้บริหารในพื้นที่ร่วมตรวจเยี่ยมให้กำลังใจการทำงานของข้าราชการ ลูกจ้างที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ด้วย


image รูปภาพ

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar