กราบขอพรปีใหม่จากพระเทพพุทธิมุนี เจ้าอาวาสวัดศรีจันทร์ พระอารามหลวง และเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น (ธรรมยุติ) ในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2565

ดร.พรพิทักษ์ แม้นศิริ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต1 นำคณะเข้ากราบขอพรปีใหม่จากพระเทพพุทธิมุนี เจ้าอาวาสวัดศรีจันทร์ พระอารามหลวง และเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น (ธรรมยุติ) ในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2565


image รูปภาพ


คะแนนโหวต :