สปข.1 ร่วมประชุมคณะทำงานบริหารเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ เพื่อเสริมสร้างการรับรู้ ของประชาชน ครั้งที่1/2564

วันนี้ นางทัศนีย์ ผลชานิโก รองอธิบดี กรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานประชุมคณะทำงานบริหารเครือข่ายการประชาสัมพะนธ์ เพื่อเสริมสร้างการรับรู้ ของประชาชน ครั้งที่1/2564 ที่ห้องประชุมกรมประชาสัมพันธ์ เป็นการประชุมผ่านระบบZoom  โดยมี ดร.พรพิทักษ์ แม้นศิริ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 พร้อมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม ที่ห้องประชุม สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1


image รูปภาพ


คะแนนโหวต :