ต้อนรับ นายภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ในโอกาสได้มาร่วมออกรายการ

ดร.พรพิทักษ์  แม้นศิริ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 ขอนแก่น ให้การต้อนรับ นายภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ในโอกาสได้มาร่วมออกรายการ ทีวีอีสานรวมใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน ทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศขอนแก่น NBT ทีวีอีสาน ในประเด็นสถานการณ์การฉีดวัคซีนและมาตรการรองรับการเปิดเมืองของจังหวัดขอนแก่น สำหรับทีมงานสาธารณสุขขอนแก่นถือเป็นเครือข่ายที่ทำงานร่วมกับสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 มาอย่างต่อเนื่องและมีความสัมพันธ์อันดีมาโดยตลอด


image รูปภาพ


คะแนนโหวต :