ประชุมรับฟังแนวทางการนำเสนอแผนดำเนินโครงการของหน่วยปฏิบัติ ปี 2565

นายพรพิทักษ์ แม้นศิริ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 คณะผู้บริหาร ข้าราชการ ร่วมประชุมรับฟังแนวทางการนำเสนอ แผนดำเนินโครงการปี 2565 ของหน่วยปฏิบัติ จากผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์ ในวันพฤหัสบดีที่ 14 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 – 10.30 น. ผ่านระบบ conference Webex


image รูปภาพ


คะแนนโหวต :