มอบนโยบายการทำงาน

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2564 นายพรพิทักษ์ แม้นศิริ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 เป็นประธานการประชุมการมอบนโยบายการทำงานร่วมกันของสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565 พร้อมทั้งนำเสนอแผนและแนวทางการพัฒนาของหน่วยงานในพื้นที่ จังหวัดขอนแก่น


image รูปภาพ

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar