รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบภัยน้ำท่วมพื้นที่จังหวัดขอนแก่น

นางทัศนีย์ ผลชานิโก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วย ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 ประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่นและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดมหาสารคามและคณะ ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบภัยน้ำท่วมพื้นที่จังหวัดขอนแก่น และตรวจติดตามงานยุทธศาสตร์ของกรมประชาสัมพันธ์ พร้อมร่วมวางแผนประชาสัมพันธ์การป้องกันน้ำท่วมเพราะอีกสองวัน มวลน้ำขนาดใหญ่จากจังหวัดขอนแก่นจะเคลื่อนไปที่จังหวัดมหาสารคาม


image รูปภาพ

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar