ประชุมทางไกล สปข.1 SAFE & GOAL ตามโครงการ SMART PRD 1 (สทท.)

"การที่ปัญหาและอุปสรรคน้อยลง ก็เพราะความทุ่มเทในการทำงานของทุกคน" ดร.พรพิทักษ์ แม้นศิริ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 ขอนแก่น กล่าวในการประชุมทางไกล Smart PRD 1 "SAFE & GOAL" ร่วมกับ สทท.ขอนแก่น วันที่ 9 ก.ย. 64 ณ ห้องประชุม สปข.1


image รูปภาพ


คะแนนโหวต :