อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์มอบนโยบายการทำงานในช่วงสถานการณ์การการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

วันที่ 2 กันยายน 2564 เวลา 14.00 น. พลโทสรรเสริญ แก้วกําเนิด อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ มอบนโยบายการปฏิบัติงานในช่วงสถานการณ์การ การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 แก่ทุกหน่วยงานในพื้นที่สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1-8 ทั้งหมด 190 หน่วย ผ่านระบบ Online Conference โดยในส่วนของสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 ประชุม ณ ห้องประชุม สปข. 1 โดยมีนายพรพิทักษ์ แม้นศิริ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 ผู้บริหารและข้าราชการ เข้าร่วมการประชุม


image รูปภาพ


คะแนนโหวต :