ประชุมคณะทำงานการจัดงานมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ สปข.1

วันที่ 2 กันยาน 2564 เวลา 09.00 น. นายพรพิทักษ์ แม้นศิริ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะทำงานการจัดงานมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุม สปข.1 โดยมีผู้บริหารและคณะทำงานเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้


image รูปภาพ


คะแนนโหวต :