การประชุมผู้บริหาร กรมประชาสัมพันธ์

วันที่ 1 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. พลโทสรรเสริญ แก้วกําเนิด อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานการประชุมผู้บริหาร กรมประชาสัมพันธ์ เพื่อติดตามความคืบหน้า รวมถึงชี้แจงการปฏิบัติงานในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 แก่ทุกหน่วยงานในพื้นที่สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1-8 ผ่านระบบ Online Conference โดยในส่วนของสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 ประชุม ณ ห้องประชุม สปข. 1 โดยมีนายพรพิทักษ์ แม้นศิริ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 และผู้บริหาร เข้าร่วมการประชุม


image รูปภาพ


คะแนนโหวต :