ดร.พรพิทักษ์ แม้นศิริ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 และคณะร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม

วันที่ 31 สิงหาคม 2564 ดร.พรพิทักษ์ แม้นศิริ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 และคณะ ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม คุณพ่อสมาน ภูอาจสูง คุณพ่อของคุณภาวดี กำมหาวงษ์  เจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดมหาสารคาม ณ บ้านโนนสมบูรณ์ ต.ภูสิงห์ อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์


image รูปภาพ

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar