การสัมมนาออนไลน์สื่อมวลชนในและนอกพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

วันนี้ 17 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. นางทัศนีย์ ผลชานิโก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานการสัมมนาออนไลน์สื่อมวลชนในและนอกพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ผ่านระบบ Zoom Conference ณ ห้องประชุม สปข.1 โดยรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ได้ชี้แจงและอธิบายถึงความสำคัญในการประชาสัมพันธ์และบูรณาการร่วมกับทุกหน่วยงาน เพื่อแก้ไขปัญหาชายแดนภาคใต้ให้ดีขึ้น โดยในครั้งนี้ มีนายพรพิทักษ์ แม้นศิริ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการสัมมนาออนไลน์


image รูปภาพ

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar