ดร.พรพิทักษ์ แม้นศิริ ผู้อำนวยการ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 พร้อมคณะผู้บริหาร สปข.1 ร่วมเป็นคณะเจ้าภาพสวดอภิธรรม คุณแม่อุทัยวรรณ ศิริประภาเดโช ณ วัดศรีจันทร์ พระอารามหลวง ศาลา ป.รุ่งเรือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ดร.พรพิทักษ์ แม้นศิริ ผู้อำนวยการ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 พร้อมคณะผู้บริหาร สปข.1

ร่วมเป็นคณะเจ้าภาพสวดอภิธรรม

คุณแม่อุทัยวรรณ ศิริประภาเดโช ณ วัดศรีจันทร์ พระอารามหลวง ศาลา ป.รุ่งเรือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น


image รูปภาพ

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar