(9 พ.ค. 2566) ดร.พรพิทักษ์ แม้นศิริ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สปข.1 ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ประชุมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการฝึกซ้อมแผนประชาสัมพันธ์ ในภาวะวิกฤต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุม สปข.1

(9 พ.ค. 2566) ดร.พรพิทักษ์ แม้นศิริ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สปข.1 ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ประชุมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการฝึกซ้อมแผนประชาสัมพันธ์ ในภาวะวิกฤต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุม สปข.1


image รูปภาพ

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar