สปข.1 จัดประชุมผู้บริหารและประชาสัมพันธ์ ภาค 1 ครั้งที่ 3/2566 วันอังคารที่ 7 มีนาคม 66 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม สปข.1 และระบบ zoom โดยมีดร.พรพิทักษ์ แม้นศิริ ผอ.สปข.1 เป็นประธาน และผู้บริหาร สปข.1 ปชส.ภาค 1 เข้าร่วมประชุม

 


image รูปภาพ

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar