ดร.พรพิทักษ์ แม้นศิริ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 ผู้บริหารสปข.1 ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์ (IOC) (Teleconference) ในวันที่ 25 มกราคม 2565 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 ขอนแก่น

 


image รูปภาพ


คะแนนโหวต :