สปข.1 นำโดย ดร.พรพิทักษ์ แม้นศิริ ผอ.สปข.1 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ของสำนักงาน ก.พ. ให้กับบุคลากรของหน่วยงานในสังกัด สปข.1 ณ ห้องประชุม สปข.1 ทางระบบออนไลน์ (ZOOM) เมื่อวันพุธที่ 25 มกราคม 2566 เวลา 13.00 น. -15.00 น.

 


image รูปภาพ

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar