ดร.มงคลชัย สมอุดร รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและคณะ ตรวจเยี่ยมพบปะกับ ดร.พรพิทักษ์ แม้นศิริ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพ้นธ์เขต1ทีมเขต 1 พร้อมเจ้าหน้าที่ ในโอกาสมาปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ จ.ขอนแก่น และบันทึกเทปรายการพิเศษเกี่ยวกับการติดตามและการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ร้องเรียนผ่านศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ 1111 สำนักนายกรัฐมนตรี

 


image รูปภาพ

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar