วันที่ 18 สิงหาคม 2565 ดร.พรพิทักษ์ แม้นศิริ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ สปข.1 เข้าร่วมประชุมเตรียมการจัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 ขอนแก่น

 


image รูปภาพ


คะแนนโหวต :