ดร.พรพิทักษ์ แม้นศิริ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 พร้อมด้วยผู้บริหาร สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 ดูสถานที่ความเรียบร้อย ในการถ่ายทอดสด นายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) ตรวจติดตามผลการดำเนินงานของรัฐบาล ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร

 


image รูปภาพ


คะแนนโหวต :