ดร.พรพิทักษ์ แม้นศิริ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 พร้อมคณะผู้บริหาร ตรวจเยี่ยมสถานีส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ระบบดิจิตอล จังหวัดบึงกาฬ

วันนี้ (9 มิถุนายน 2565) เวลา 16:40 น. ดร.พรพิทักษ์ แม้นศิริ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 
พร้อมคณะผู้บริหาร ตรวจเยี่ยมสถานีส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ระบบดิจิตอล จังหวัดบึงกาฬ

 


image รูปภาพ


คะแนนโหวต :