ดร.พรพิทักษ์ แม้นศิริ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 พร้อมคณะผู้บริหาร ตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน พร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ณ สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง 11 จังหวัดสกลนคร

วันนี้(8 มิถุนายน 2565) เวลา 15:00 น. ดร.พรพิทักษ์ แม้นศิริ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 พร้อมคณะผู้บริหาร ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานพร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ณ สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง 11 จังหวัดสกลนคร


image รูปภาพ

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar